اعلانات سایت

اعلانات و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
فیلم آموزش مقدماتی lms عکس مدیر سیستممدیر سیستم 0 مدیر سیستم
چهارشنبه، 10 مهر 1398، 10:20 صبح
برگزاری کارگاه آموزشی و تئوری یادگیری الکترونیک برای اعضای هئیت علمی‌ دانشکده علوم انسانی عکس مدیر سیستممدیر سیستم 0 مدیر سیستم
چهارشنبه، 7 آذر 1397، 12:11 صبح
برگزاری کارگاه سیستم مدیریت یادگیری (LMS) مخصوص اعضای محترم هیات علمی عکس مدیر سیستممدیر سیستم 0 مدیر سیستم
چهارشنبه، 30 خرداد 1397، 5:27 عصر
برگزاری جلسه با معاونت آموزشی واحد و مسئولین آموزشی دانشکده‌ها عکس Admin UserAdmin User 0 Admin User
دوشنبه، 28 خرداد 1397، 4:49 صبح
شروع به کار سایت مدیریت سیستم یادگیری اوپاتل عکس Admin UserAdmin User 0 Admin User
چهارشنبه، 2 خرداد 1397، 1:46 صبح
ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی واحد سنندج به دانشیاری عکس Admin UserAdmin User 0 Admin User
چهارشنبه، 2 خرداد 1397، 1:43 صبح