اعلانات سایت

برگزاری کارگاه آموزشی و تئوری یادگیری الکترونیک برای اعضای هئیت علمی‌ دانشکده علوم انسانی

 
عکس مدیر سیستم
برگزاری کارگاه آموزشی و تئوری یادگیری الکترونیک برای اعضای هئیت علمی‌ دانشکده علوم انسانی
از مدیر سیستم در چهارشنبه، 7 آذر 1397، 12:11 صبح
 


پیرو اهداف و چشم انداز مرکز یادگیری الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، این مرکز برای آشنایی هرچه بیشتر همکاران و اساتید محترم واحد با مقوله یادگیری الکترونیک ، روش های تولید محتوی آموزشی  بصورت متناوب اقدام به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی مختص اساتید  نموده که این امر نیز تداوم خواهد یافت بر همین اساس در روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی برای اساتید گروه علوم انسانی دانشگاه نمود که هدف از برگزاری این کارگاه نحوه اخذ تامین مالی بین المللی درراستای اهداف علمی ، ضرورت آشنایی با روش های مدرن یادگیری الکترونیکی به عنوان مکمل و یا جایگزین روش های سنتی . معرفی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک و آشنایی مختصر با  سامانه بود که با استقبال حضار حاضر در جلسه روبرو شد. مدرسین این دوره آقایان دکتر شکراللهی و دکتر شیخ احمدی و مهندس نظری بودند.