اعلانات سایت

برگزاری جلسه با معاونت آموزشی واحد و مسئولین آموزشی دانشکده‌ها

 
عکس Admin User
برگزاری جلسه با معاونت آموزشی واحد و مسئولین آموزشی دانشکده‌ها
از Admin User در دوشنبه، 28 خرداد 1397، 4:49 صبح
 

در تاریخ 97/2/31 جناب آقای دکتر شکراللهی در جلسه‌ای اهمیت پروژه اُپاتل و سیستم مدیریت یادگیری را برای معاونین دانشکده‌ها تشریح کردند و ابراز امیدواری نمودند که اعضای محترم هیأت علمی بتوانند از امکانات موجود استفاده لازم را ببرند.