این دانشکده با مساحت 8 هکتار در 10 کیلومتری جاده سنندج- کرمانشاه قرار دارد. علاوه بر ساختمانهای اداری ، آموزشی  و آزمایشگاهها دارای مزارع و  واحدهای تولیدی، آموزشی و تحقیقاتی از جمله: گلخانه، گاوداری، مرغداری، مزارع آموزشی و تحقیقاتی، استخر پرورش ماهی، کارگاه مکانیک و ماشینهای کشاورزی می باشد. همچنین این مجموعه دارای 33 نفر  عضو هیئت علمی مجرب  در رشته های مختلف می باشد. در کلیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و  دکتری فعالیت دارد.