آبهای زیر زمینی تکمیلی

آبهای زیر زمینی تکمیلی

ثبت‌نام خود

آسیب شناسی عمومی

آسیب شناسی عمومی

ثبت‌نام خود

بازارها و نهادهای مالی

بازارها و نهادهای مالی

سیستم های عامل پیشرفته

سیستم های عامل پیشرفته

ثبت‌نام خود

پردازش موازی

پردازش موازی

ثبت‌نام خود

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

ثبت‌نام خود

سیستم های عامل

سیستم های عامل

ثبت‌نام خود

رياضيات گسسته

رياضيات گسسته

ثبت‌نام خود

بازیابی اطلاعات

بازیابی اطلاعات

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

آشنایی با طراحی الگوریتم ها

داده کاوی پیشرفته

داده کاوی پیشرفته

داده کاوی پیشرفته

شبکه های پیچیده پویا

شبکه های پیچیده پویا

در زمینهٔ نظریه شبکه، یک شبکهٔ پیچیده گرافی (شبکه) است با ویژگی‌های توپولوژی بارز، ویژگی‌هایی که در شبکه‌های ساده از ...

داده کاوی

داده کاوی

دبا پیشرفت سریع «فناوری اطلاعات» (Information Technology)، بشر شاهد یک رشد انفجاری در تولید «داده» (Data) و ظرفیت‌ه...

سیستم عامل

سیستم عامل

سیستم‌عامل یا سامانهٔ عامل[۱] نرم‌افزاری است که مدیریت منابع رایانه را به عهده گرفته و بستری را فراهم می‌سازد که نرم‌...

پایگاه داده پیشرفته

پایگاه داده پیشرفته

«پایگاه داده» اشاره به مجموعه‌ای از داده‌های مرتبط و ساختار یا سازمان است که دسترسی به این اطلاعات معمولاً از طریق «س...